preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 > Naslovnica
vijesti

OBAVIJEST ZA RODITELJE BUDUĆIH PRVAŠA!!!

Autor: Mate Vuković, 12. 6. 2018. 13:02

Mole se roditelji budućih prvašića da dođu u sobu stručne službe u razdoblju od 13. do 14.lipnja 2018., u vremenu od 8:00 do 13:00 ili od 14:30 do 19:00 sati, a u petak, 15.lipnja 2018 u vremenu od 8:00 do 14.00  po ''Mišljenje o utvrđenom  psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1.razred'' te identifikacijski broj djeteta (sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka).

 [više]

ISTRAŽIVANJE NOVINARSKE GRUPE

Autor: Mate Vuković, 8. 6. 2018. 14:39

Dana 2. svibnja 2018. Novinarska je grupa obavila istraživanje na našoj kvartovskoj tržnici i u školi.  Cilj istraživanja bio je doznati odvajaju li naši sugrađani otpad prema vrstama. Ispitanici su bili prodavači, kupci, osoblje škole i roditelji koji su se zatekli u školi. Ispitivanja su vodile Lucija Lučin, Nina Čikotić i Karla Plepel.

 Rezultati pokazuju da:

 • Građani odvajaju otpad, ali ipak ne svi i ne podjednako svaku vrstu otpada.

POZITIVNO:

 • Većina ispitanika nosi plastiku u kontejnere za plastiku.
 • Većina ispitanika nosi papir u kontejnere za papir
 • Većina ispitanika nosi staklo u kontejnere za staklo.

NEGATIVNO:

 • Većina ispitanika ne nosi stare lijekove u ljekarne.
 • Većina ispitanika ne nosi metal u kontejnere za metal.
 • Većina ispitanika ne nosi tetrapak u kontejnere za tetrapak.

 

Mogli bismo zaključiti da naši ispitanici odvajaju otpad i nose u za to predviđene kontejnere ukoliko specijalizirani kontejneri postoje /staklo, papir, plastika/.

Dobro znamo da na našim ulicama nikad nismo vidjeli kontejnere za metal, a  gotovo nikako kontejnere za tetrapak. Ljudi ne znaju da se stari lijekovi nose u državne ljekarne koje ih uzimaju i ništa ne naplaćuju.

Zaključak:

Kad nema  posebnog kontejnera, odvajanje te vrste otpada je svakako rjeđe.

Pitamo se:

Može li  Čistoća u naš kvart donijeti još kontejnera?

Mogu li izabrani predstavnici našeg kotara napraviti zelene otoke i zatražiti još kontejnera?

Prošle godine je zahvaljujući projektu Novinarske grupe naše škole, četvrt Plokite dobila tri kontejnera za staklo /dva u Požeškoj ulici i jedan u Valpovačkoj/ i dva kontejnera za tetrapak /jedan u Slavonskoj ulici i jedan u Ulici Bruna Bušića/.

Jedno od pitanja postavljeno ispitanicima bilo je i zbog čega odvajaju ili ne odvajaju  otpad?

Naši sugrađani koji ne odvajaju otpad kažu sljedeće:

 • Ja ne. To mi kćer odvaja.
 • To nije moj posao.
 • Nitko ne odvaja pa neću ni ja.
 • Kraj moje kuće nema kontejnera.
 • Nemam navike.
 • Nema kontejnera.
 • Nemam uvjeta.
 • Nema dovoljno kontejnera.

Oni koji odvajaju rekli su nam sljedeće:

 • Radi komposta.
 • Da Karepovac bude čist.
 • Čuvamo okoliš.
 • Tako su rekli.
 • Jer su postavili kontejnere.
 • Ima kontejnera.
 • Imam svijest o potrebi odvajanja. Ima kontejnera.
 • Zbog zdravlja.
 • Nosim ostatke hrane domaćim životinjama.
 • Vidio sam kako drugi odvajaju.
 • Zbog ekologije i daljnjeg života.
 • Ekološki sam osviještena.
 • Ekološka svijest.
 • Za kompost.
 • Radi budućnosti.
 • To se mora.


U našoj školi tijekom drugog polugodišta Novinarske grupa organizirala je skupljanje baterija. Sakupili smo 377 kilograma starih baterija.
 


KONAČAN RASPORED PO RAZREDIMA
U PRIKUPLJANJU STARIH BATERIJA

 

Mjesto Razred Broj prikupljenih baterija
1. 2.a 6500
  7.a 6500
3. 3.b 1960
4. 6.a 1569
5. 1.b 1021
6. 2.b 767
7. 6.b 486
8. 4.a 478
9. 5.a 400
10. 4.b 388
11. 3.a 294
12. 1.a 170
13. 7.c 133
14. 5.b 115
15. 8.a 102
16. 5.c 69
17. 7.b 38
18. 8.b 15
    21 005
 [više]

Obavijest roditeljima u svezi ostvarivanje prava na besplatne marende u školskoj godini 2018./2019.

Autor: Mate Vuković, 5. 6. 2018. 11:14

 

http://www.os-plokite-st.skole.hr/upload/os-plokite-st/images/newsimg/662/Image/grb.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu i demografiju

 

KLASA: 500-01/18-01/122
URBROJ: 2181/01-07/01-18-1

Split, 15. svibnja 2018.godine

 

                                                                                         OSNOVNA ŠKOLA
                                                                                      - prema dostavnoj listi -

 

Predmet:   Besplatne marende učenika u osnovnim školama

                            

Molimo vas da nam i ove godine pomognete u prikupljanju zahtjeva i potrebne dokumentacije za socijalne mjere:
 
     -    besplatne marende učenika u osnovnim školama

Odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 26/16, 37/17) dana je dodatna mogućnost roditeljima da zahtjeve preuzmu na internetskim stranicama Grada Splita i da zahtjev s potrebnom dokumentacijom pošalju poštom ili donesu u Centralnu pisarnicu. Mislimo da bi takav postupak omogućio svim onim roditeljima koji kasne s predajom zahtjeva da predaju zahtjeve u vrijeme kada škole više ne rade. Iz istog razloga dopuštamo da umjesto "potvrde o upisu" dostave preslik svjedodžbe završenog razreda.

Da bi racionalizirali postupanja oko prikupljanja zahtjeva s dokumentacijom i donošenja rješenja, a s obzirom da je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno, prije dvije godine (2016.g.) smo svim učenicima, koji su ostvarili pravo na navedene socijalne mjere, izdali rješenja koja vrijede do kraja osnovnoškolskog obrazovanja (odnosno trećeg razreda), a pod uvjetom da se ne promijene činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje nekog od navedenih prava. Svi djelatnici našeg Odjela dobili su zadatak da prate "svoje" učenike u osnovnim školama koje su im dodijeljene. Što znači da nije potrebno obnavljati zahtjeve za te učenike, a sve potrebne radnje za utvrđivanje postojanja uvjeta za nastavak nekog od prava obavit će djelatnici Odjela. Zbog toga vas molimo da za ovu školsku godinu prikupite zahtjeve s dokumentacijom SAMO od učenika prvih razreda i eventualno od učenika viših razreda, ako su tijekom ove godine stekli uvjete za neko od navedenih prava.

BESPLATNE MARENDE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Uvjeti i postupci za ostvarivanje oba navedena prava su identični. Bilo bi dobro da učenici i njihovi roditelji već sada predaju zahtjeve i potrebnu dokumentaciju za ova prava tako da odmah na početku školske godine počnu primati uplate za marende i prehranu u CB. Zahtjev onih roditelja koji se sada ne odazovu, zaprimat ćemo i u rujnu (na  početku školske godine). Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom koji budu dostavljeni nakon 30.rujna 2018.g. rješavat će se na način da će se odgovarajuće pravo priznati od mjeseca zaprimanja predmeta i obuhvatit će odgovarajući broj mjesečnih rata do kraja nastave u školskoj godini 2018./2019.g. (sukladno članku 39. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi).

U člancima 11. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16, 37/17) utvrđeni su uvjeti i postupci ostvarivanja prava na besplatne marende i sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom boravku:

Članak 11.

(1) Pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita uz jedan od dodatnih uvjeta:

-  dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN,
-  dijete mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem   
   invaliditeta od 70% i većim,
-  dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz ove Odluke,
-  dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak,
-  dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni,
-  dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz ove Odluke.

(2) Pravo na besplatnu školsku marendu može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu.

(3) Zahtjev s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka roditelji/skrbnik/udomitelj učenika mogu:

-  dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje   
   Upravnom tijelu,
-  poslati poštom Upravnom tijelu,
-  osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

(4) Upravno tijelo donosi rješenje o sufinanciranju marende učenika u osnovnoj školi, a u izreci rješenja se utvrđuje visina sufinanciranja s mjesečnim iznosom od 150,00 kuna, kao i razdoblje ostvarivanje prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja nastave u školskoj godini). Odobreni iznos isplaćuje se mjesečno na tekući/žiro račun jednog od roditelja/skrbnika/udomitelja. Da bi učenici tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja primali mjesečni iznos za marendu, roditelji/skrbnici/udomitelji dužni su na početku nove školske godine uz uvjerenje o upisu u slijedeći razred dostaviti i novu dokumentaciju kojom dokazuju da učenik i dalje ostvaruje jedan od uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu će dostaviti osnovnoj školi spisak svih učenika određene škole koji su ostvarili pravo na neku od mjera određenih člancima 11. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi. U slučaju da se za besplatne marende ili za korištenje cjelodnevnog boravka prijave učenici koji su ostvarili navedena prava, a ne plaćaju školi marende ili prehranu u cjelodnevnom boravku, molimo da nas obavijestite pa ćemo novac  prestati uplaćivati roditeljima i preusmjeriti ga na školu.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji na ostvarivanju pomoći za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji.


S poštovanjem,

 

 

                                                                           OVLAŠTENA PROČELNICA
                                                                               Romana Škrabić, dr.med.

PRILOŽENI DOKUMENT:

-    Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatne marende u osnovnim školama

 [više]

Jeste li znali da ...

Autor: Mate Vuković, 26. 6. 2012. 18:49

Jeste li znali da svaka ptica svakoga dana mora pojesti hranu makar polovicu svoje težine kako bi preživjela?
Jeste li znali da neki Eskimi koriste hladnjake kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane?
Jeste li znali da se godišnje u restoranima posluži oko milijardu puževa?
Jeste li znali da je Abraham Lincoln imao protezu za zube od drveta, kao i većina ljudi tog vremena?
Jeste li znali da su šanse da se rodite 29. veljače prijestupne godine 1 prema 1461?
Jeste li znali da je London bio prvi grad koji je imao populaciju veću od milijun stanovnika, a sada je 13. grad po naseljenosti sa 8 milijuna stanovnika?
Jeste li znali da u prethodnih 4.000 godina ni jedna životinja nije pripitomljena?
Jeste li znali da u prosjeku na svakih 10 ljudi na svijetu jedan čovjek živi na otoku?
Jeste li znali da su slonovi jedine životinje koje ne mogu skakati?
Jeste li znali da termiti rade 24 sata dnevno, i uopće ne spavaju?
Jeste li znali da se u Kini 20. rujan obilježava kao dan "Volite svoje zube"?
Jeste li znali da donirajući 0,5 l krvi možete spasiti 4 života?
Jeste li znali da je kazna za ubijanje mačke prije 4.000 godina u Egiptu bila smrt?
Jeste li znali da prosječna osoba zaspi za 7 minuta?
Jeste li znali da je Rusija najveća zemlja površinom na svijetu sa 17.075.200 km2?
Jeste li znali da je američki predsjednik Eisenhower bio izvrstan igrač ragbija?
Jeste li znali da kada bi lutka Barbie bila u prirodnoj veličini ona bi bila visoka 2,18 i imala bi mjere 99-46-84?
Jeste li znali da je električnu stolicu izumio jedan zubar?
Jeste li znali da je Libija jedina država na svijetu koja ima jednobojnu zastavu - zelene boje?
Jeste li znali da Pizza Hut dnevno u svijetu posluži oko 1.7 milijuna pizza?
Jeste li znali da je Madrid jedini glavni grad u Europi koji nije smješten na rijeci?
Jeste li znali da je prvo javno prikazivanje televizijskog programa bilo u Londonu 1936. godine?
Jeste li znali da je najniža temperatura ikad izmjerena bila -88 C u Vostoku, Antarktik?
Jeste li znali da u Nizozemskoj možete platiti kaznu ukoliko ne uzmete košaricu u supermarketu?
Jeste li znali da Las Vegas ima najviše hotelskih soba na svijetu?
Jeste li znali da je Rusija gotovo dvostruko veća površinom od Amerike, a da Amerika ima duplo više stanovnika od Rusije?
Jeste li znali da šišmiši uvijek skreću ulijevo kada izlaze iz pećine?
Jeste li znali da su se atomske bombe bačene na Hiroshimu i Nagasaki zvale "Little Boy" i "Fat Man"?
Jeste li znali da divovska sekvoja može živjeti dulje od 4000 godina?
Jeste li znali da brzina zvuka iznosi otprilike 1,190 km/h ?
Jeste li znali da je Michael Jackson profesionalnu karijeru počeo sa 11 godina kao član grupe The Jackson 5?
Jeste li znali da je najpopularnije ime za kućnog ljubimca u SAD-u Maks?
Jeste li znali da je između 1902. i 1907. godine isti tigar ubio 434 ljudi u Indiji?
Jeste li znali da se poslije svoje 30-te godine ljudi postepeno smanjuju?
Jeste li znali da u nekim dijelovima Zapadne Kine ljudi stavljaju u čaj sol umjesto šećera?
Jeste li znali da je najjači mišić u ljudskom tijelu jezik?
Jeste li znali da komarci imaju zube?
Jeste li znali da Amerikanci imaju najveći broj televizora u svijetu po stanovniku (0,85)?
Jeste li znali da su drevni Sumerani izumili kotač 3500 godina prije Krista?
Jeste li znali da je igru Monopoly izumio Charles Darrow 1933. godine?
Jeste li znali da je Coca-Colu izumio Dr. John S. Pemberton 1886. godine u Atlanti?
Jeste li znali da ruska riječ "Staljin" znači čovjek od željeza?
Jeste li znali da se svake godine otkrije približno 7000 novih vrsta kukaca?
Jeste li znali da je Van Gogh slikao samo zadnjih 10 godina života, ali je naslikao više od 1000 slika?
Jeste li znali da je Mussolini bio po zanimanju učitelj?
Jeste li znali da postoji oko 2000 vrsta komaraca?
Jeste li znali da je BMW izvorno proizvodio motore za zrakoplove?
Jeste li znali da pas može čuti zvuk na udaljenosti od 250 m?
Jeste li znali da u Americi postoji 12 gradova pod imenom Moskva?
Jeste li znali da CIA postoji od 1947 godine?
Jeste li znali da je Plavetni kit najveće stvorenje na zemlji te može narasti do 24 m ?
Jeste li znali da noj može težiti do 136 kg?
Jeste li znali da je nemoguće kihnuti otvorenih očiju?
Jeste li znali da je u Srednjem vijeku šećer bio toliko dragocjen da je vrijedio 9 puta više od mlijeka?
Jeste li znali da prvi pisani zapis o čudovištu iz Loch Nessa datira iz 565 godine?
Jeste li znali da je površina Sahare malo manja od površine SAD-a?
Jeste li znali da ovca može prepoznati druge ovce sa slika?
Jeste li znali da zijevanje uglavnom traje oko 6 sekundi?
Jeste li znali da prosječna odrasla osoba ima 2,7 kg kože?
Jeste li znali da krv čini oko 8% ukupne ljudske mase?
Jeste li znali da je rijeka Nil dugačka 6.690 km?
Jeste li znali da Albert Einstein nije progovorio do treće godine te je obožavao svirati violinu?
Jeste li znali da će sunce sijati još barem 7 milijardi godina?

 [više]

Objavljene publikacije - "IDEMO U SREDNJU!"

Autor: Mate Vuković, 28. 5. 2018. 17:03

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na:
Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)
Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2018. godine)
Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše (za učenike koji žele upisati pripremne programe glazbene ili plesne škole ili srednju glazbenu ili plesnu školu te za učenike koji žele upisati razredne odjele za sportaše)
Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba)

Primjer bodovanja za školsku godinu 2018./2019. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).

 [više]

PROJEKT „NAŠI ŠKOJI – MJESTA VJEČNE LJEPOTE„

Autor: Mate Vuković, 25. 5. 2018. 17:04

Svečana prezentacija ovogodišnjeg projekta „NAŠI ŠKOJI – MJESTA VJEČNE LJEPOTE„ održana je u prijepodnevnim satima za učenike obje smjene te između 17.00 i 19.00 sati za roditelje.
Marljivo smo radili cijelu godinu, puno naučili i lijepo se družili. Poseban užitak je pogled na mali  slikoviti otok u atriju kojega su uz pomoć učenika osmislile i izradile prof. Silvija Dešpoja i prof. Dragana Sarač.
Mjesta koja volimo stvaramo sami u snovima i od snova. Ona su u nama i tamo daleko, na pučini, u zagrljaju mora, okupana prozračnom morskom maglicom i Suncem koje im se široko smiješi.

Ako tražite tajnu vječne ljepote, ne morate ići daleko. Ona vam se sama otkriva, lagano mreška, propinje i uzdiže iz tajanstva morskih dubina.
Proučavajući čaroban svijet otoka (geomorfologiju, povijest, gastronomiju, kulturu, tradiciju, običaje…), shvatili smo da je tajna vječne ljepote u našoj neposrednoj blizini - na otocima.

Legenda kaže da se ni moćni Posejdon nije mogao odlučiti koji mu je jadranski otok najljepši, pa je ovu zadaću povjerio svojim najvjernijim i najodanijim izaslanicima. Oni se tisućama godina ne bi vraćali Posejdonu. Plivali bi između otoka diveći se njihovoj ljepoti. Nikako se nisu mogli odlučiti koji je otok najljepši. Posejdon je i sam toga bio svjestan, ali je bio nagle naravi – buran i silovit, kao i samo more, pa bi svoje izaslanike okamenio i tako su nastale  brojne hridi i grebeni koji čuvaju prilaz otocima.
Otoci su prelijepe oaze bujne mediteranske vegetacije te aromatičnog i mirisnog ljekovitog bilja. Otoci su uske kamene kalete iz kojih se širi miris svježe friganih srdela, gustog i zlatnog maslinovog ulja, vina, fritula… Otoci su i ljudi – otočani, težaci i ratari, nostalgični i sjetni, pogleda uvijek uperenog prema moru gdje god se nalazili. Otočani su ljudi koji u sebi nose tajnu vječne ljepote- drevne, nevjerojatne, fascinantne…

Zahvaljujemo svima tko je sudjelovao u osmišljavanju i realizaciji ovoga projekta - učenicima; roditeljima koji su u velikom broju nazočili svečanoj prezentaciji i tako nam dali podršku u svemu što radimo; nastavnicima; ravnatelju i ostalim zaposlenicima škole.

S projektima i dalje nastavljamo…, već počinjemo razmišljati o temi novog projekta…. vidimo se na istom mjestu, otprilike u isto vrijeme, ali nadamo se u još većem broju.

Ostale fotografije pogledajte u Foto-galeriji.

 [više]

Rezultati finalnih utakmica povodom DANA ŠKOLE

Autor: Mate Vuković, 22. 5. 2018. 10:20Fotografije sa finalnih utakmica možete pogledajti u Foto-galeriji.

 [više]

Webinar za učenike koji upisuju I. razred srednje škole

Autor: Mate Vuković, 17. 5. 2018. 09:59

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET) predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. organiziraju informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa u srednje škole. Webinar je planiran za četvrtak, 24. svibnja 2018., od 13:00 do 14:30 sati i bit će dostupan na poveznici https://www.youtube.com/channel/UC56wb5AjIa2kA1okBZX_csg/live . Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNET-a i www.upisi.hr

 [više]

Procedura upisa - NISpuSŠ

Autor: Mate Vuković, 15. 5. 2018. 16:22

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) jest središnji informacijsko-administracijski servis putem kojeg učenici koji planiraju nastavak školovanja u srednjoškolskim ustanovama prijavljuju upis u obrazovne programe, odnosno srednju školu.

Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja obrazovnih programa prema željenim kriterijima, prijava odabranih programa te uvida u rezultate po tim programima, do ostvarivanja prava na upis u srednju školu.

Za svaki obrazovni program moguće je pregledati detaljne informacije koje sadrže opis programa, strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu.

Obrazovni programi koji se žele upisati dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do propisanog roka.

 • Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redosljedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.
 • Važno je da kandidati provjere jesu li im svi obrazovni programi na listi prioriteta poredani prema njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa odnosno škola, nikakve izmjene više neće biti moguće. Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo obrazovni programi koje kandidat doista namjerava upisati. Postavljanje obrazovnog programa na listu prioriteta podrazumjeva ozbiljnu namjeru da se takav program i upiše.
 • Lista odabranih obrazovnih programa zaključava se svim kandidatima na propisani datum. Učenik i roditelj/ skrbnik zatim potpisuju prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta, odnosno odabir učenika.

Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka, kandidati stječu pravo upisa u obrazovni program svog najvišeg prioriteta, odnosno stječu pravo upisa u programe u kojima se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a, koji je dužan dostaviti u srednju školu do propisanoga roka.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/ skrbnika na obrascu (upisnici) te nakon što g dostavi srednjoj školi, uz ostalu dokumentaciju potrebnu za upis, učenik je upisan u I. razred srednje škole.

O postupku prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole možete saznati na stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

 [više]

UVODNA PREZENTACIJA U PROJEKT „ NAŠI ŠKOJI „

Autor: DANIJEL RAJIĆ, 23. 3. 2018. 11:10

Mladi geografi sa svojim mentorom prof. Tomislavom Tafrom pripremili su zanimljivu uvodnu prezentaciju u ovogodišnji projekt „NAŠI ŠKOJI - MJESTA VJEČNE LJEPOTE“.

Uz prekrasne slike našeg Jadrana i otoka, prof. Tafra osmislio je i zanimljiv kviz poučnog i humorističnog sadržaja o Jadranskom moru, otocima, obali, sredozemnoj klimi, biljnom i životinjskom svijetu našeg obalnog i priobalnog prostora, gospodarstvu, prirodnoj i kulturnoj baštini, običajima…

Nakon kviza,  učenici prvih razreda su na svoj osebujan način predstavili nama najbliži otok Šoltu riječima: DRAGI PRIJATELJU ZNAJ; ŠOLTA JE BISER DALMACIJE I ZEMALJSKI RAJ!!!!

Danas smo se zaista lijepo zabavili i puno naučili.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 do pocetka šk. godine
E-Dnevnik od 03.09.2018.
ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2016./17.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Kalendar
« Lipanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Školski list 2013

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI

DNEVNI TISAK

Važni dokumenti
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi

Srednje škole u Splitu
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
15.06.2018. 14:43
Objavljena "Nacionalna taksonomija računalno-sigurnosnih incidenata"
U okviru provedbe projekta GrowCERT izrađena je “Nacionalna taksonomija računalno-sigurnosnih incidenata” nastala temeljem  Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti . 

14.06.2018. 23:54
Uklonjene poteškoće u radu e-Dnevnik aplikacije za učenike
U četvrtak, 14. lipnja 2018. godine, u kasnim večernjim satima uočene su nepravilnosti u radu e-Dnevnik aplikacije za učenike. CARNET je tijekom noći poduzeo sve radnje na uklanjanju poteškoća s pristupom e-Dnevnik aplikaciji koje su uočene kod dijela korisnika sustava ocjene.skole.hr  te je u ranim jutarnjim satima uspostavljena puna funkcionalnost e-Dnevnik aplikacije za učenike.

12.06.2018. 14:17
Nacionalni CERT u međunarodnoj vježbi Cyber Europe 2018
Nacionalni CERT i ove je godine sudjelovao u međunarodnoj vježbi Cyber Europe 2018 koju je organizirala Agencija EU-a za kibernetičku sigurnost (ENISA) u suradnji s tijelima i agencijama iz područja kibernetičke sigurnosti iz cijele Europe. 

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju