preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 > Naslovnica
vijesti

Obavijest za roditelje/skrbnike koji imaju prijavljen zaštićeni račun na Zahtjevu za (su)financiranje udžbenika i nastavnih pomagala

Autor: Mate Vuković, 7. 9. 2018. 10:12

Poštovani,

 

po Uputi od Grada Splita, oni koji imaju zaštićene račune – ipak mogu primiti uplatu na taj račun.

Da biste primili uplatu od Škole, a vezanu za sufinanciranje udžbenika… trebali biste FINA-i prijaviti školu kao uplatitelja.

 

Podaci koji su vam za to potrebni su:

 

OŠ Plokite

OIB:89133018342

Slavonska 13

21000 Split

 [više]

Obavijest roditeljima o (su)financiranju školskih udžbenika

Autor: Mate Vuković, 24. 8. 2018. 17:24

Poštovani roditelji,

Grad Split će sredstvima svog Proračuna (su)financirati nabavu udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih nastavnih pomagala za školsku 2018./2019. godinu za sve učenike od 1 do 8. razreda.

Visina (su)financiranja  iznosi:

- za učenike 1., 2. i 3. razreda osnovne škole 600,00 kuna,
- za učenike 4. razreda osnovne škole 650,00 kuna,
- za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole 1.050,00 kuna,
- za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole 1.200,00 kuna.

Također, Grad Split će sredstvima svog Proračuna u cijelosti financirati troškove nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike s teškoćama koji se školuju po prilagođenom programu i u posebnim razrednim odjeljenjima.

Roditelji će od 27.08.2018. moći predati ZAHTJEV  (koji mogu preuzeti na web stranici Škole) u školu uz kojeg će priložiti RAČUN za kupljene udžbenike, radne bilježnice i pripadajuća nastavna pomagala. Račun mora biti isti ili veći od iznosa (su)financiranja troškova.

Navedena dokumentacija će se prikupljati (uredno popunjeni zahtjev/i i račun/i) u atriju i knjižnici  Škole od 27.08.2018.godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

Sve isplate prema roditeljima trebaju biti dovršene do 30.09.2018. godine.


PRILOŽENI DOKUMENT:

          - ZAHTJEV za roditelje /staratelje

 [više]

Obavijest roditeljima - Sufinanciranje troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih nastavnih pomagala

Autor: Mate Vuković, 28. 7. 2018. 13:21

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

     GRADONAČELNIK
KLASA: 602-02/18-01/52
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-5

Split, 17. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti (“Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica Gradonačelnika Grada Splita dana 17. srpnja 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK
o (su)financiranju troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih
dopunskih nastavnih pomagala za učenike osnovnih škola čiji je osnivač
Grad Split za školsku 2018./2019. godinu

 

 1. Grad Split će sredstvima svog Proračuna (su)financirati nabavu udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih nastavnih pomagala za školsku 2018./2019. godinu za sve učenike od 1 do 8. razreda koji pohađaju nastavu u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Split.

 2. Visina (su)financiranja iz točke 1. ovog Zaključka iznosi:
  - za učenike 1., 2. i 3. razreda osnovne škole 600,00 kuna,
  - za učenike 4. razreda osnovne škole 650,00 kuna,
  - za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole 1.050,00 kuna,
  - za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole 1.200,00 kuna.

 3. Iznimno od točke 1. i 2. ovog Zaključka Grad Split će sredstvima svog Proračuna u cijelosti financirati troškove nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike s teškoćama koji se školuju po prilagođenom programu i u posebnim razrednim odjeljenjima.

 4. Učenici koji su ostvarili pravo na (su)financiranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i/ili pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za školsku 2018./2019. godinu po nekoj drugoj osnovi, ostvaruju pravo na (su)financiranje iz točke 1. ovog Zaključka samo ukoliko je ostvareno pravo po nekoj drugoj osnovi niže od iznosa (su)financiranja iz točke 2. ovog Zaključka.

 5. Grad Split će sredstva namijenjena za (su)financiranje troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih nastavnih pomagala doznačiti osnovnim školama temeljem prethodno dostavljenog zahtjeva škole i to za broj učenika po razrednim odjeljenjima upisanim u školsku 2018./2019. godinu.

 6. Osnovne škole će zaprimiti zahtjeve i vršiti isplatu sredstava roditeljima/skrbnicima učenika škole temeljem zaprimljenih zahtjeva roditelja/skrbnika uz kojega su roditelji/skrbnici dužni priložiti i račun za kupljene udžbenike, radne bilježnice i/ili pripadajuća dopunska nastavna pomagala.

 7. Osnovne škole u obvezi su izvršiti povrat neutrošenih financijskih sredstava u Proračun Grada Splita koja su im doznačena od strane Grada Splita za (su)financiranje troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala.

 8. Sredstva iz točke 2. i 3. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2018. godinu, Razdjel 3., Glava 1., Program: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda, Aktivnost: Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola.

 9. Zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling za realizaciju ovog Zaključka.

 10. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada Splita“.

                                                                         

DOSTAVITI:
1. Osnovnim školama Grada Splita, svima
2. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Uprava za socijalnu politiku,
    Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
3. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel
    za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, n/p Vlasta Filipović, Vukovarska 1, Split
4.
Služba za društvene djelatnosti, pročelniku Mati Omaziću, ovdje
5.
Službi za društvene djelatnosti, Odsjeku za prosvjetu i tehničku kulturu, ovdje
6.
Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, pročelniku Draganu Brtanu, ovdje
7.
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8.
Pismohrani, ovdje

 REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu

KLASA: 602-02/18-01/52
URBROJ: 2181/01-08-01/02-18-6

Split, 26. srpnja 2018. godine

 

                                                                    OSNOVNE ŠKOLE GRADA SPLITA
                                                                                        n/p ravnateljica/ravnatelja

 

PREDMET: (Su)financiranje troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i 
                    pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za učenike osnovnih 
                    škola čiji je osnivač Grad Split za školsku 2018./2019. godinu
                    - naputak, dostavlja se

Poštovane ravnateljice/ravnatelji osnovnih škola,

            Sukladno donesenom Zaključku Gradonačelnika od 17. srpnja 2018. godine, KLASA: 602-02/18-01/52, URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-5, Grad Split će sredstvima svog Proračuna za učenike svih osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split (su)financirati troškove nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za školsku 208./2019. godinu. Za učenike s teškoćama koji se školuju po prilagođenom programu i u posebnim razrednim odjeljenjima u cijelosti će se financirati troškovi nabave udžbenika i radnih bilježnica.

Osnovne škole dostavljaju Gradu Splitu, Službi za društvene djelatnosti, Odsjeku za prosvjetu i tehničku kulturu zahtjev za isplatom sredstava za (su)financiranje troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za broj učenika po razrednim odjeljenjima upisanih u školsku 2018./2019. godinu, te za učenike s teškoćama koji se školuju po prilagođenom programu i u posebnim razrednim odjeljenjima u cijelosti iznos troškova nabave udžbenika i radnih bilježnica.

Grad Split će temeljem prethodno postavljenog zahtjeva škole doznačiti traženi iznos na žiro račun škole i to do 27.08.2018. godine.

Roditelji će od 27.08.2018. godine moći predati zahtjev u školu u koju im je dijete/-ca upisano/a, uz kojega će priložiti i račun za kupljene udžbenike, radne bilježnice i pripadajuća dopunska nastavna pomagala. Napominjemo da iznos računa koji će roditelji/staratelji priložiti uz zahtjev mora biti isti ili veći od iznosa predviđenog (po razredima) Zaključkom o (su)financiranju troškova.

Škole će vršiti isplate odmah po primitku zahtjeva roditelja (već od 27.08.), a sve isplate prema roditeljima trebaju se završiti do 30.09.2018. godine.

Slijedom navedenog potrebno je da na svojim web stranicama oglasite Obavijest za roditelje/staratelje kako bi mogli dobiti potpune informacije o proceduri i načinu ostvarivanja prava na (su)financiranje udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala uz obrazac Zahtjeva koji će roditelji/staratelji uz račun dostavljati školama.

            Škole su dužne organizirati prikupljanje upotrebljivih udžbenika krajem školske 2018./2019. godine.

 

S poštovanjem,
                                                                            

U privitku:

 • Zaključak o (su)financiranju
 • Hodogram aktivnosti
 • Obrazac Zahtjeva (za roditelje/staratelje)
 • Obrazac Zahtjeva za doznačavanje sredstava (škole upućuju Gradu)

 

HODOGRAM AKTIVNOSTI
(su)financiranju troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih
dopunskih nastavnih pomagala za učenike osnovnih škola čiji je osnivač
Grad Split za školsku 2018./2019. godinu

 

1. Grad Split će uputiti svim osnovnim školama Zaključak o (su)financiranju troškova nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za učenike osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split za školsku 2018./2019. godinu

2. Uz Zaključak o (su)financiranju školama će biti dostavljeni slijedeći obrasci:

 • Obrazac Zahtjeva za roditelje
 • Obrazac zahtjeva za doznačavanje sredstava kojega će škole uputiti Gradu

3. Škole će na svojim web stranicama istaknuti Obavijest roditeljima o načinu (su)financiranja udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala i Obrazac Zahtjeva za roditelje.

4. Škole dostavljaju Gradu Splitu zahtjev za isplatom sredstava za (su)financiranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za broj učenika po razrednim odjeljenjima koji su upisani u školsku 2018./2019. godinu.

5. Grad Split doznačava traženi iznos na žiro-račun škole do 27.08.2018.

6. Roditelji će od 27.08.2018. godine moći predati zahtjev u školu u koju im je dijete/-ca upisano/a uz kojeg će priložiti račun za kupljene udžbenike, radne bilježnice i pripadajuća dopunska nastavna pomagala. Račun mora biti isti (ili veći) od iznosa (su)financiranja troškova.

7. Škole će vršiti isplate odmah po primitku zahtjeva roditelja (od 27.08.), a sve isplate prema roditeljima trebaju biti dovršene do 30.09.2018. godine.

8. Škole se zadužuju za organizaciju prikupljanja zahtjeva od roditelja i informiranje roditelja o proceduri.

9. Škole su dužne organizirati prikupljanje upotrebljivih udžbenika krajem školske godine 2018./2019.

 

 

 [više]

Popis odabranih udžbenika za školsku godinu 2018./2019.

Autor: Mate Vuković, 29. 7. 2018. 17:35

Poštovani roditelji,

popis školskih udžbenika za školsku 2018./2019. godinu neće se mijenjati, osim školskog udžbenika iz INFORMATIKE (obavezan predmet u 5 i 6. razredu, a u ostalim razredima osnovne škole je izborni predmet).

Molimo roditelje neka pričekaju s nabavkom školskog udžbenika iz INFORMATIKE dok se ne dobije službena obavijest.

Odabrani udžbenici za školsku 2018./2019. godinu su:

          -     1.razred
          -     2.razred
          -     3.razred
          -     4.razred
          -     5.razred
          -     6.razred
          -     7.razred
          -     8.razred

 [više]

Roditelji, slobodno kupujte udžbenike i čuvajte račune

Autor: Mate Vuković, 25. 7. 2018. 12:07


Za učenike prvih, drugi i trećih razreda predviđen je pojedinačni iznos od
600 kuna, za četvrte 650 kuna, za pete i šeste 1050 kuna, te za sedme i
osme razrede 1200 kuna – potvrđeno nam je iz Banovine


Iako je gradska uprava i preko Slobodne Dalmacije objavila detalje oko subvencioniranja kupnje udžbenika za osnovce, mnogi roditelji, posvojitelji i skrbnici ipak traže dodatna objašnjenja, posebice što su škole zatvorile svoja vrata, bez da stave (čast izuzecima) kakvu-takvu obavijest na svoje internetske stranice oko ove važne teme.

Mnogi su u nedoumici kupovati školske knjige ili ne, naručivati ih preko web shopa ili ne, a svatko bi, naravno, htio da mu djeca krenu na nastavu 10.rujna s kompletiranom torbom. Podsjetimo, Banovina je u ovogodišnjem proračunu osigurala 12 milijuna kuna za nešto više od 14.000 učenika osnovnih škola s područja grada.

Naglašeno je da roditelji imaju slobodu nabaviti udžbenike na načine koji im najviše odgovaraju, a Grad će im preko osmoljetki doznačiti sredstva za udžbenike, radne bilježnice i nastavni materijal u iznosu koji je predviđen za pojedini razred. Škole će prikupljati zahtjeve od roditelja od 27.kolovoza, te im doznačiti sredstva na račune.

Za učenike prvih, drugih i trećih razreda predviđen je iznos od 600 kuna, za četvrte razrede 650 kuna, za pete i šeste 1050 kuna, te za sedme i osme razrede po 1200 kuna, potvrđeno nam je iz Banovine, uz napomenu da se popisi udžbenika nisu mijenjali.
Još jednom smo kontaktirali Matu Omazića, pročelnika gradske Službe za društvene djelatnosti, kako bi nam precizirao što je onda roditeljima, posvojiteljima i skrbnicima školaraca sa splitskog područja činiti do početka nastave u rujnu.

Nabava knjiga, radnih bilježnica i nastavnog materijala može već početi, a način na koji će netko doći do školskih knjiga ovisi o samim roditeljima, neovisno jesu li knjige iz antikvarijata ili knjižara. Roditelji moraju potrošiti u okviru iznosa koji je predviđen za pojedine razrede, uz napomenu da obavezno sačuvaju račune.

Sredstva koja su namijenjena za pojedine razrede odnosit će se na školske udžbenike, radne bilježnice, atlase, zbirke zadataka, multimedijalna pomagala, pernice, olovke, boje, čak i školske torbe, zapravo za ono što je nužno vezano uz školu. Samo neka se čuvaju računi i neka se potroši onaj iznos koji i jest predviđen za pojedini razred – poručio je Omazić.

Na internetsku stranicu Grada (www.split.hr) i svih osnovnih škola bit će postavljeni zahtjevi za knjige koje će se moći isprintati, a roditelji će osmoljetkama od 27.kolovoza trebati dostaviti OIB, broj žiro računa i potpisanu izjavu u kojoj se daje pristanak da se osobni podaci mogu upotrijebiti isključivo za svrhu sufinanciranja knjiga.

Kada se podnese zahtjev školi, sredstva će biti isplaćena najkasnije do konca rujna, ovisi o dinamici obrade zahtjeva, jer će se novac doznačiti školama prije 27.kolovoza.

Za djecu s poteškoćama koja se školuju po prilagođenom programu roditelji će dobiti maksimalni iznos koji im trebaju jer su njihovi udžbenici skuplji – kažu iz gradske uprave.

Škole bi trebale sve detalje oko subvencioniranja nabave udžbenika objaviti na svojim internetskim stranicama, te kod ulaznih vrata obrazovnih objekata, baš kao i Grad na svojem webu.

 

A JESMO BOGATI…
Još bez odgovora što s lanjskim knjigama

Osmoljetke su dužne roditeljima i informaciju oko eventualnog povratka školskih udžbenika za učenike drugog, trećega i četvrtog razreda osnovne škole, koje je Grad sufinancirao lani, kada je bilo govora kako će se knjige na kraju nastavne godine trebati neoštećene vratiti u školu koju učenik pohađa.

12  MILIJUNA KUNA
za subvencioniranje troškova kupnje udžbenika i školskih pomagala osigurano je u ovogodišnjem proračunu

14  TISUĆA OSNOVACA
Obuhvaćeno je ovim projektom, dakle svi koji pohađaju osmoljetke čiji je osnivač i vlasnik Grad Split


Preneseno iz SLOBODNE DALMACIJE,  srijeda, 25.srpnja 2018.godine.

 [više]

Besplatne knjige za sve splitske osnovnoškolce

Autor: Mate Vuković, 14. 7. 2018. 11:15

BESPLATNE KNJIGE ZA SVE
Čuvajte račune, a Grad će pokriti trošak

Roditelji mogu nabaviti udžbenike kako god žele, a Grad će im potom doznačiti sredstva za udžbenike, radne bilježnice i nastavni materijal u iznosu koji je predviđen za pojedini razred

Dobra vijest za roditelje i skrbnike učenika osnovnih škola na području grada Splita stiže iz Banovine gdje su ovog četvrtka i službeno preko medija potvrdili kako će Grad Split subvencionirati udžbenike za splitske osnovnoškolce.

Nabavka knjiga, radnih bilježnica i nastavnog materijala može početi već od petka, a način na koji će netko doći do školskih knjiga ovisi o samim roditeljima, uz napomenu da se trebaju čuvati svi računi.

- Grad Split je u proračunu osigurao 12 milijuna kuna za nešto više od 14 tisuća učenika osnovnih škola s područja grada. Roditelji imaju slobodu nabaviti udžbenike na načine koji im najviše odgovaraju, a Grad će im preko škola doznačiti sredstva za udžbenike, radne bilježnice i nastavni materijal u iznosu koji je predviđen za pojedini razred. Škole su nam partneri u ovom projektu, te će one prikupljati zahtjeve od roditelja od 27. kolovoza, te im doznačiti sredstva na račune - kazala je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.

Pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mate Omazić naveo je kako je za učenike prvih, drugih i trećih razreda predviđen iznos od 600 kuna, za četvrte razrede 650 kuna, za pete i šeste 1050 kuna, te za sedme i osme razrede po 1200 kuna.

- Roditelji će školama, od 27. kolovoza, trebati dostaviti OIB, broj žiro-računa i potpisanu izjavu u kojoj se daje pristanak da se podaci mogu upotrijebiti isključivo za svrhu sufinanciranja knjiga. Zahtjevi za knjige bit će stavljeni na web-stranice Grada i škola. Kada se podnese zahtjev školi, sredstva će biti isplaćena najkasnije do konca rujna, ovisno o dinamici obrade zahtjeva, jer ćemo školama doznačiti sredstva prije 27. kolovoza. Stoga se knjige mogu nabavljati već od petka, neovisno jesu li iz antikvarijata ili knjižara.

Roditelji moraju potrošiti u okviru iznosa koji je predviđen za pojedine razrede, pa predlažemo da se već krene u kupovinu udžbenika, radnih bilježnica i nastavnog materijala, te da se obavezno čuvaju računi. Udžbenici za djecu s poteškoćama koji se školuju po prilagođenom programu, dobit će maksimalni iznos koji im treba jer su njihovi udžbenici skuplji - objasnio je Omazić.

Škole će sve detalje oko subvencioniranja nabavke knjiga objaviti na svojim web-stranicama, na ulazima, baš kao i Grad Split na svojim web-stranicama www.split.hr.
Iako se u javnosti govorilo kako će se preko škola dodjeljivati bonovi za knjige, iz Grada Splita to negiraju vjerujući kako će ovaj usvojeni model, a s kojim su se složili i splitski ravnatelji na svom sastanku, najjednostavniji put da se roditeljima olakša školovanje njihove djece.

Nova školska godina, kao što je poznato, počinje 10. rujna.

UPITNIK  -  Kamo s lanjskim udžbenicima?
Lani je Grad Split sufinancirao školske udžbenike za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, te je bilo govora kako će knjige na kraju nastavne godine trebati neoštećene vratiti u školu koju učenik pohađa. O tim detaljima ravnatelji će uskoro obavijestiti roditelje, rečeno nam je iz Grada Splita.

 

600 kuna
učenici prvih, drugih i trećih razreda

650 kuna
učenici četvrtih razreda

1050 kuna
učenici petih i šestih razreda

1200 kuna
učenici sedmih i osmih razreda
 

Preneseno iz SLOBODNE DALMACIJE,  petak, 13.srpnja 2018.godine.

 [više]

Obavijest roditeljima u svezi ostvarivanje prava na besplatne marende u školskoj godini 2018./2019.

Autor: Mate Vuković, 5. 6. 2018. 11:14

 

http://www.os-plokite-st.skole.hr/upload/os-plokite-st/images/newsimg/662/Image/grb.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu i demografiju

 

KLASA: 500-01/18-01/122
URBROJ: 2181/01-07/01-18-1

Split, 15. svibnja 2018.godine

 

                                                                                         OSNOVNA ŠKOLA
                                                                                      - prema dostavnoj listi -

 

Predmet:   Besplatne marende učenika u osnovnim školama

                            

Molimo vas da nam i ove godine pomognete u prikupljanju zahtjeva i potrebne dokumentacije za socijalne mjere:
 
     -    besplatne marende učenika u osnovnim školama

Odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 26/16, 37/17) dana je dodatna mogućnost roditeljima da zahtjeve preuzmu na internetskim stranicama Grada Splita i da zahtjev s potrebnom dokumentacijom pošalju poštom ili donesu u Centralnu pisarnicu. Mislimo da bi takav postupak omogućio svim onim roditeljima koji kasne s predajom zahtjeva da predaju zahtjeve u vrijeme kada škole više ne rade. Iz istog razloga dopuštamo da umjesto "potvrde o upisu" dostave preslik svjedodžbe završenog razreda.

Da bi racionalizirali postupanja oko prikupljanja zahtjeva s dokumentacijom i donošenja rješenja, a s obzirom da je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno, prije dvije godine (2016.g.) smo svim učenicima, koji su ostvarili pravo na navedene socijalne mjere, izdali rješenja koja vrijede do kraja osnovnoškolskog obrazovanja (odnosno trećeg razreda), a pod uvjetom da se ne promijene činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje nekog od navedenih prava. Svi djelatnici našeg Odjela dobili su zadatak da prate "svoje" učenike u osnovnim školama koje su im dodijeljene. Što znači da nije potrebno obnavljati zahtjeve za te učenike, a sve potrebne radnje za utvrđivanje postojanja uvjeta za nastavak nekog od prava obavit će djelatnici Odjela. Zbog toga vas molimo da za ovu školsku godinu prikupite zahtjeve s dokumentacijom SAMO od učenika prvih razreda i eventualno od učenika viših razreda, ako su tijekom ove godine stekli uvjete za neko od navedenih prava.

BESPLATNE MARENDE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Uvjeti i postupci za ostvarivanje oba navedena prava su identični. Bilo bi dobro da učenici i njihovi roditelji već sada predaju zahtjeve i potrebnu dokumentaciju za ova prava tako da odmah na početku školske godine počnu primati uplate za marende i prehranu u CB. Zahtjev onih roditelja koji se sada ne odazovu, zaprimat ćemo i u rujnu (na  početku školske godine). Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom koji budu dostavljeni nakon 30.rujna 2018.g. rješavat će se na način da će se odgovarajuće pravo priznati od mjeseca zaprimanja predmeta i obuhvatit će odgovarajući broj mjesečnih rata do kraja nastave u školskoj godini 2018./2019.g. (sukladno članku 39. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi).

U člancima 11. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16, 37/17) utvrđeni su uvjeti i postupci ostvarivanja prava na besplatne marende i sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom boravku:

Članak 11.

(1) Pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita uz jedan od dodatnih uvjeta:

-  dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN,
-  dijete mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem   
   invaliditeta od 70% i većim,
-  dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz ove Odluke,
-  dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak,
-  dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni,
-  dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz ove Odluke.

(2) Pravo na besplatnu školsku marendu može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu.

(3) Zahtjev s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka roditelji/skrbnik/udomitelj učenika mogu:

-  dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje   
   Upravnom tijelu,
-  poslati poštom Upravnom tijelu,
-  osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

(4) Upravno tijelo donosi rješenje o sufinanciranju marende učenika u osnovnoj školi, a u izreci rješenja se utvrđuje visina sufinanciranja s mjesečnim iznosom od 150,00 kuna, kao i razdoblje ostvarivanje prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja nastave u školskoj godini). Odobreni iznos isplaćuje se mjesečno na tekući/žiro račun jednog od roditelja/skrbnika/udomitelja. Da bi učenici tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja primali mjesečni iznos za marendu, roditelji/skrbnici/udomitelji dužni su na početku nove školske godine uz uvjerenje o upisu u slijedeći razred dostaviti i novu dokumentaciju kojom dokazuju da učenik i dalje ostvaruje jedan od uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu će dostaviti osnovnoj školi spisak svih učenika određene škole koji su ostvarili pravo na neku od mjera određenih člancima 11. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi. U slučaju da se za besplatne marende ili za korištenje cjelodnevnog boravka prijave učenici koji su ostvarili navedena prava, a ne plaćaju školi marende ili prehranu u cjelodnevnom boravku, molimo da nas obavijestite pa ćemo novac  prestati uplaćivati roditeljima i preusmjeriti ga na školu.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji na ostvarivanju pomoći za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji.


S poštovanjem,

 

 

                                                                           OVLAŠTENA PROČELNICA
                                                                               Romana Škrabić, dr.med.

PRILOŽENI DOKUMENT:

-    Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatne marende u osnovnim školama

 [više]

PROJEKT „NAŠI ŠKOJI – MJESTA VJEČNE LJEPOTE„

Autor: Mate Vuković, 25. 5. 2018. 17:04

Svečana prezentacija ovogodišnjeg projekta „NAŠI ŠKOJI – MJESTA VJEČNE LJEPOTE„ održana je u prijepodnevnim satima za učenike obje smjene te između 17.00 i 19.00 sati za roditelje.
Marljivo smo radili cijelu godinu, puno naučili i lijepo se družili. Poseban užitak je pogled na mali  slikoviti otok u atriju kojega su uz pomoć učenika osmislile i izradile prof. Silvija Dešpoja i prof. Dragana Sarač.
Mjesta koja volimo stvaramo sami u snovima i od snova. Ona su u nama i tamo daleko, na pučini, u zagrljaju mora, okupana prozračnom morskom maglicom i Suncem koje im se široko smiješi.

Ako tražite tajnu vječne ljepote, ne morate ići daleko. Ona vam se sama otkriva, lagano mreška, propinje i uzdiže iz tajanstva morskih dubina.
Proučavajući čaroban svijet otoka (geomorfologiju, povijest, gastronomiju, kulturu, tradiciju, običaje…), shvatili smo da je tajna vječne ljepote u našoj neposrednoj blizini - na otocima.

Legenda kaže da se ni moćni Posejdon nije mogao odlučiti koji mu je jadranski otok najljepši, pa je ovu zadaću povjerio svojim najvjernijim i najodanijim izaslanicima. Oni se tisućama godina ne bi vraćali Posejdonu. Plivali bi između otoka diveći se njihovoj ljepoti. Nikako se nisu mogli odlučiti koji je otok najljepši. Posejdon je i sam toga bio svjestan, ali je bio nagle naravi – buran i silovit, kao i samo more, pa bi svoje izaslanike okamenio i tako su nastale  brojne hridi i grebeni koji čuvaju prilaz otocima.
Otoci su prelijepe oaze bujne mediteranske vegetacije te aromatičnog i mirisnog ljekovitog bilja. Otoci su uske kamene kalete iz kojih se širi miris svježe friganih srdela, gustog i zlatnog maslinovog ulja, vina, fritula… Otoci su i ljudi – otočani, težaci i ratari, nostalgični i sjetni, pogleda uvijek uperenog prema moru gdje god se nalazili. Otočani su ljudi koji u sebi nose tajnu vječne ljepote- drevne, nevjerojatne, fascinantne…

Zahvaljujemo svima tko je sudjelovao u osmišljavanju i realizaciji ovoga projekta - učenicima; roditeljima koji su u velikom broju nazočili svečanoj prezentaciji i tako nam dali podršku u svemu što radimo; nastavnicima; ravnatelju i ostalim zaposlenicima škole.

S projektima i dalje nastavljamo…, već počinjemo razmišljati o temi novog projekta…. vidimo se na istom mjestu, otprilike u isto vrijeme, ali nadamo se u još većem broju.

Ostale fotografije pogledajte u Foto-galeriji.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 do kraja 1.polugodišta
E-Dnevnik od 10.09.2018.
ŽUPANIJSKA NATJECANJA


VREMENSKA PROGNOZA

FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

CISOK SPLIT

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Portal - Upisi u srednjuUpisi u 1.razred 2016./17.

 

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Školski list 2013

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI

DNEVNI TISAK

Važni dokumenti
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi

Srednje škole u Splitu
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
29.08.2018. 10:24
Webinar za učenike i roditelje: analitike učenja u e-Školama
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET organizira webinar na temu sustava za analitike učenja koji je osmišljen u okviru pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“.

28.08.2018. 13:51
Pilot projektom e-Škole značajno povećana digitalna zrelost 10 posto hrvatskih škola
Povećanje razine digitalne zrelosti 10 posto hrvatskih osnovnih i srednjih škola glavni je rezultat uspješno završenog pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ kojeg je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET započela s partnerima 2015. godine. 

02.08.2018. 13:06
Pilot projektom e-Škole započela digitalna transformacija škola u Hrvatskoj
Škole koje sudjeluju u CARNET-ovom pilot projektu "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" značajno su napredovale u primjeni digitalnih tehnologija, pokazuju rezultati završnog vrednovanja digitalne zrelosti škola koje su CARNET i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI), akademski partner na projektu, proveli u razdoblju od veljače do travnja ove godine.

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju